Бібліотечна освіта в Україні (з 1991 року)

 Добрий день! Порадьте якийсь матеріал (література, статті…) на тему “Бібліотечна освіта в Україні” (з 1991 року)

Добрий день, Петре!

Пропонуємо скористатися  наступними статтями та інтернет-джерелами :

Білик О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2011. –  № 2. – С. 26-30.

Бабич В. До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери. // Бібліотечна планета. – 2005. – № 2. – С. 5-11.

Шевченко І. Кадрове забезпечення процесів організації роботи з бібліотечними фондами в публічних бібліотеках України / І. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 11-14.

Шевченко І.. Інноваційний проект Української бібліотечної асоціації. // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 6.– C.18-20.

Скнар В. Організаційно-методичне забезпечення безперервної освіти бібліотекарів України. // Бібліотечна планета. – 2000. – № 1. – C. 27-28.

Клюев В. Позвольте представиться: менеджер информационных ресурсов. // Библиотека. – 2005. – № 8. – С. 60.

Баніна М. Початкова ланка вищої бібліотечної освіти. // Вісник Книжкової палати. –2002. –  

№ 3. – С.19-22.

Кушнаренко Н. Бібліотечно – інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє. // Вісник Книжкової палати. –  2002. –  № 5 –  С.33-34.

Конюкова І. Я. Концепція розвитку бібліотечної професії  / І. Я. Конюкова // Вісник КНУКіМ, „Педагогіка”. – К., 2001. – № 4. – С. 53–60.

http://www.nbuv.gov.ua/node/655

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки