Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій

 Добрий день, бібліотекарю! Прошу надати доступну інформацію за темою: “Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій”. Цікавлять джерела сучасні та businesslike. Заздалегідь дякую!

Добрий день, Назарію!
Радимо Вам використати наступні матеріали :

65.050.25
А22
Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник для вузов / под ред. Г. А. Титоренко. – Москва : ЮНИТИ, 2006. – 400 с.

65.011
М77
Монастирський Г. Л. Теорія організації : навчальний посібник / Г. Л. Монастирський. –   Київ : Знання, 2008. – 320 с.

65.050.2
І-74
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навчальний посібник для ВНЗ / О. М. Томашевський [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

65.290
П38
Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник /
В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2011. – 718 с.

Кондрашова С.С. Информаційні технології в управлінні : учбовий посібник /
С. С. Кондрашова. – К.иїв : МАУП, 1998.

Кривов’зюк І. В. Проблеми застосуванян інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства / І. В. Кривов’язюк, Ю. М. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 254-262 : табл., схеми, графіки.

Попрозман О. І. Інформаційні технології в управлінні підприємством / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 49-52 : табл.

Твердохліб І. П. Оптимізація управління економічним розвитком регіону /
І. П. Твердохліб, І. В. Парасюк // Системні дослідження та інформаційні технології. –  2013. – № 1. – С. 53-66 : схеми.

Терещенко О. Ю. Принципи та методи інформатизацї систем регіонального управління / О. Ю. Терещенко // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 88-90 : схеми.

Шацька С. Є. Іформаційні аспекти впровадження процесного управління в діяльність організацій / С. Є. Шацька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 308-316 : табл., схеми.

Волот О. І. Інформаційні технології як інструмент реінжинірингу в управлінні підприємствами / О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 126-128 : табл.

Левченко М. О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств / М. О. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 305-311 : табл.

Самчинська Я. Б. Управління інформаційними технологіями – критичний бізнес-процес компаній / Я. Б. Самчинська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. –
С. 296-300 : табл.

Федоренко С. В. Зайнятість, фінанси та інформаційні технології на підприємстві /
С. В. Федоренко, М. С. Федоренко // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 39-41 : табл.

Рудий Т. В. Засади захисту інформації в інформаційних системах підприємств /
Т. В. Рудий, Л. М. Томаневич, О. І. Руда // Актуальні проблеми економіки. – 2014. –      № 2. – С. 551-557 : схеми.

Мацедонська Н. В. Організація впровадження сучасних інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку олійно-жирової продукції /
Н. В. Мацедонська // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 86-90 : схеми, табл.

Круш П. В. Інформаційна складова в структурі економічного потенціалу підприємства /
П. В. Круш, М. О. Зеленська // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 45-47 : сх., табл.

Пиріг Д. З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 135-142 : табл., схема.

Ушакова І. О., Плеханова Г. О. Інформаційні системи та технології на підприємстві : конспект лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3112/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96.%20%D0%86.%20%D0%9E.%20%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0..pdf

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки