Книжкові цікавинки про професію бухгалтера

Щорічно 10 листопада фахівці однієї з найточніших професій відзначають професійне свято – Міжнародний день бухгалтерії. Це свято також часто називають Днем бухгалтера. Вперше було впроваджено у 1972 році під назвою День бухгалтерської кар’єри. 1976 року цю назву замінили сучасною.

Професія бухгалтера є дуже давньою й, за різними оцінками, їй близько 6 тисяч років. Облік називали таємницею богів, а цифри і до цього часу – сакральний елемент буття. Перші бухгалтери з’явилися ще у стародавньому Єгипті – тоді вони займалися рахівництвом і збором податків.

Необхідність введення міжнародного свята обговорювалася неодноразово, незважаючи на те, що в багатьох країнах встановлено національне свято бухгалтерів. Вибору дати свята послужила подія кінця XV століття – 10 листопада 1494 у Венеції була опублікована книга Луки Пачолі «Все про арифметику, геометрію і пропорції», в якій автор спробував підсумувати знання про математику того часу.

Одна з глав книги називалася «Про рахунки і інші записи» та містила докладний виклад бухгалтерської справи Венеції. Це була перша друкована праця про метод подвійного запису у бухгалтерії; праця, яка послужила основою створення деяких широко поширених робіт з комерційної бухгалтерії. У книзі була описана велика частина облікового циклу в тому вигляді, в якому вона відома в даний час. Пачолі описав використання журналів-ордерів і регістрів бухгалтерського обліку, також він зробив прогноз щодо того, що службовець не зможе спокійно лягти спати до тих пір, поки дебет не зійдеться з кредитом. Також у книзі було дано багато інших термінів, прикладів, одним словом, книга містила спеціальні знання, що вимагаються для повноцінної роботи бухгалтера.

Луку Пачолі називають «батьком бухгалтерії», хоча він не був ні винахідником, ні розробником системи бухгалтерії. Він всього лише описав методи, які використовували у своїй роботі венеціанські торговці в період італійського Ренесансу.

Численні подробиці бухгалтерських прийомів того часу, викладені Пачолі, стали основою, якою упродовж наступних чотирьох століть керувалися в спеціальних текстах і працях з бухгалтерії.

Цікаві факти про бухгалтерів, бухгалтерію та бухгалтерський облік:

 1. Слово «бухгалтер» походить від німецьких слів Buch – книга та Halter – тримач. Назва професії дуже точно відображає специфіку роботи бухгалтерів в епоху Середньовіччя, адже в ті часи дані про надходження і витрату матеріальних цінностей та грошових коштів заносилися в спеціальну книгу.
 2. Бухгалтери мають свій міжнародний герб. На ньому зображено сонце (уособлює те, що облік є світочем господарської діяльності), ваги (натяк на баланс), крива Бернуллі (безперервність і нескінченність обліку). Його автором є французький учений Жан Батист Дюмарше.
 3. Девіз бухгалтерської справи: «Наука, довіра, незалежність!».
 4. Не дивлячись на те, що основи бухгалтерії мало змінилися за останні 500 з гаком років, існує 4 школи бухгалтерського обліку, кожна з яких практикує свої підходи до роботи – італійська, французька, німецька та англо-американська.
 5. Як свідчить історичний факт, першою посадовою особою, котра одержала звання бухгалтера, був Христофор Штехер  – діловод Інсбрукської рахункової палати. У Німеччині до 1498 року особи, які займалися веденням рахункових книг, називалися писарями.
 6. Серед бухгалтерів у всьому світі 85% становлять жінки. Така статистика пояснюється тим, що ця робота є досить монотонною й вимагає посидючості та зосередженості.
 7. В Україні день бухгалтера відзначається 16 липня, оскільки саме в цей день в 1999 році був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». А Міжнародний день бухгалтера відзначається 10 листопада.
 8. Відповідно до стандартів Міжнародної асоціації бухгалтерів, до професійних бухгалтерів відносяться також аудитори, фінансові директори та податкові консультанти.
 9. Терміни «дебет» і «кредит» походять з латинської мови. «Дебет» означає «він повинен», а «кредит» означає «він довіряє».
 10. Виявляється, ця професія належить до найбільш ризикованих у світі. Робота тільки з першого погляду здається одноманітною й тихою. Саме на бухгалтерів найчастіше нападають, грабують, а правоохоронні органи звинувачують їх у розкраданні, підробці документів або іншій незаконній діяльності.
 11. Бухгалтер Уолтер Димар в 1928 році придумав нову формулу для жувальної гумки, завдяки якій вона стала мати набагато більшу еластичність і дозволяла легко видувати бульбашки.
 12. Відомий американський гангстер Аль Капоне потрапив за ґрати завдяки бухгалтерам. Попри те, що його підозрювали у багатьох злочинах, серед яких незаконна торгівля алкоголем і вбивства, Капоне змогли заарештувати й посадити до в’язниці лише за ухилення від сплати податків.
 13. Шерлок Холмс, якого побачили глядачі в першій в світі екранізації відомих творів Дойля, не був професійним актором. Він був бухгалтером.

Пропонуємо ознайомитися з літературою на цю тему, яка є на полицях у фонді бібліотеки.

Безверхий, К. В. Облік в бюджетних установах : навчальний посібник / К. В. Безверхий. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 312 с. : портр.

Навчальний посібник «Облік в бюджетних установах» містить актуальні теми, з яких студент отримує необхідну кількість корисних знань стосовно основ побудови бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору економіки; обліку основних засобів бюджетних установ; обліку нематеріальних активів бюджетних установ та ін.

Бралатан, В. П. Професійна етика : навчальний посібник для ВНЗ / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко ; Міністерство освіти і науки України ; Вінницький державний аграрний університет. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 252 с. : іл.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державних службовців контролюючих органів України. Окрема увага приділена питанням виникнення загроз порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а також визначено застережні заходи для їх зменшення або усунення. Навчальний матеріал доповнюється рисунками, контрольними запитаннями, тестами для перевірки знань, ситуаційними завданнями, діловими іграми, кросвордами та ребусами.

Череп, А. В. Облік у бюджетних установах : навчальний посібник / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок ; Міністерство освіти і науки України ; Запорізький національний університет. – Київ : Кондор, 2020. – 249 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні положення курсу «Облік у бюджетних установах», питання для самоконтролю, одноваріантні запитання, навчальні завдання, тестові завдання для перевірки знань, завдання для самостійного виконання, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» з метою сприяння засвоєнню програмного матеріалу й набуттю вмінь із концептуальних засад обліку в бюджетних установах, принципів, особливостей формування облікових регістрів суб’єктів державного сектору.

Плаксієнко, В. Я. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; за ред. В. Я. Плаксієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 252 с.

У посібнику відображені загальні засади організації первинної реєстрації, узагальнення, трансформації, передачі та зберігання облікової інформації в електронному вигляді, відомої серед обліково-аналітичних працівників як «безпаперова бухгалтерія». На цифровому матеріалі висвітлена технологія обробки інформації на всіх її основних етапах, починаючи з електронного документообігу і завершуючи звітним зведенням, зберіганням та захистом облікової інформації.

Лисиченко, О. О. Фінансовий облік : навчальний посібник / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас ; Міністерство освіти і науки України ; Університет імені Альфреда Нобеля ; Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 355 с.

У навчальному посібнику викладено методику фінансового обліку згідно з вимогами чинного законодавства та нормативними документами МФУ станом на кінець 2018 р. Розглянуто питання обліку активів, власного капіталу та зобов’язань. До кожної теми надані питання для самопідготовки та контролю знань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів. Може бути корисним слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації облікових кадрів, а також керівникам, які цікавляться організацією бухгалтерського обліку на підприємстві.

Облік, оподаткування та аудит : навчальний посібник / В. Я. Плаксієнко [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 508 с.

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування». Навчальний посібник складається із восьми тем, що включають теоретичний матеріал, завдання для практичних занять, самостійної роботи та тести. Навчальний матеріал посібника орієнтований на удосконалення вмінь студентів на основі поєднання базових знань з обліку, оподаткування та аудиту з практичними навичками виконання завдань в реальних умовах господарювання.

Правдюк, Н. Л. Управління фінансовою безпекою підприємства : обліково-аналітичний аспект : монографія / Н. Л. Правдюк, Т. О. Мулик, Я. І. Мулик ; за заг. ред. Н. Л. Правдюка ; Міністерство освіти і науки України ; Вінницький національний аграрний університет. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 224 с.

Монографія присвячена обгрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу в системі управління фінансовою безпекою підприємства.

Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія / Державний університет інфраструктури та технологій ; Факультет управління і технологій. Кафедра обліку і оподаткування. – Київ : [АртЕк] : ДУІТ, 2018. – 418 с. : портр.

У монографії розглянуто сучасні аспекти гармонізації українського законодавства і практики бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, окремі аспекти аудиту у відповідності до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом від 2014 року. Проаналізовано зміст профільних директив ЄС, подано методику трансформації вітчизняних форм фінансової звітності до нормативів ЄС. Приділено увагу досвіду європейських країн в організації обліково-звітного процесу. Розглянуто особливості побудови нефінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, методику обліку і звітності суб’єктів малого бізнесу, аспекти облікового забезпечення прямого і непрямого оподаткування в країнах ЄС, перспективи адаптації до умов України.

Моторина, Т. М. Національне рахівництво : навчальний посібник / Т. М. Моторина, Р. М. Моторин ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 216 с.

У навчальному посібнику подано характеристику національних рахунків України, розкрито методологію їх побудови та напрямки аналізу. Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу подаються задачі, тести, вправи.