Лучканин Сергій

Сергій Лучканин – доктор філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.

Народився 15 грудня 1971 року.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1994 році, отримавши кваліфікацію «Філолог, викладач української мови та літератури».

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Універсальне й ідіоетнічне в українській та румунській граматичних теоріях кінця XVI- початку ХІХ ст.» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор C.В. Семчинський).

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство: «Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (діахронно-зіставний аспект)», (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор І.О. Голубовська).

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1994 року: асистент, з 2000 року – доцент  кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 р. – на посаді професора кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.

Один із заходів з участю Сергія Лучканина відбувся у бібліотеці 19 жовтня 2017 року.