Правила користування бібліотекою

Правила користування
Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Правила користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва» розроблені у відповідності до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.1999 № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України 19.04.2017  № 340) та у відповідності з «Положенням про Публічну бібліотеку імені Лесі Українки для дорослих міста Києва», затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

1.2. Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва (далі Бібліотека) є інформаційним, культурним, освітнім закладом, центральним книгосховищем міста Києва, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Діяльність Бібліотеки базується на принципах демократії, гуманізму, загальнодоступності, пріоритету  загальнолюдських цінностей, вільного розвитку особистості, реалізації прав громадян на вільний  доступ до інформації.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації має право на бібліотечне обслуговування на території України, що може бути у формі: через абонемент (у тому числі міжбібліотечний, далі – МБА), обслуговування в читальних залах, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

– отримувати ввічливе та компетентне бібліотечне обслуговування;
– безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
– безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
– безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фонду Бібліотеки;
– одержувати документи або їх копії через МБА;
– одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
– брати участь у соціокультурних заходах, що проводяться у Бібліотеці;
-користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
– брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати через абонемент за одне відвідування до 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодичними виданнями може бути зменшено до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Користувачам забороняється вивозити бібліотечні документи за межі України.

Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувачі мають право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Поштові витрати на пересилку документів сплачують користувачі.

2.8. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Києві, отримують документи з фонду Бібліотеки для користування в читальних залах.

2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються Бібліотекою.
Крім основних, Бібліотека надає додаткові платні послуги. Їх перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493).

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користувачі при записі до бібліотеки зобов’язані ознайомитись з «Правилами користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих  м. Києва»,  підтвердити зобов’язання їх виконувати підписом в реєстраційній картці (заяві), надати персональні дані про себе для заповнення реєстраційної картки, читацького формуляра, або іншого облікового документа. Для користування абонементом користувачі повинні пред’явити паспорт, для користування бібліотечними послугами безпосередньо у Бібліотеці – будь-який документ, що посвідчує особу.

3.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувачі повинні у місячний термін повідомити про це Бібліотеку.

Діти та підлітки віком до 16 років записуються до Бібліотеки на підставі документа, що пред’являють їхні батьки, установи або особи, під опікою яких вони перебувають.

3.3. Відвідуючи Бібліотеку, користувачі зобов’язані здати в гардероб верхній одяг, портфель, сумку, наплічник, друковані видання, що не належать бібліотеці. Гроші та цінні речі на зберігання не приймаються.

3.4. Зареєстровані користувачі отримують пластиковий бібліотечний квиток зі штрих-кодом. Пластиковий бібліотечний квиток – платна послуга Бібліотеки. Вартість сплачується готівкою та зараховується на поточний рахунок позабюджетних коштів Бібліотеки. У разі втрати квитка користувачі повинні заявити про це в Бібліотеку, відшкодувати його вартість в розмірі, що відповідає затратам на виготовлення, та отримати відповідний дублікат.

3.5. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувачі  повинні дбайливо ставитися до них; при одержанні документів мають перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несуть користувачі.

3.6. Кожен документ, виданий користувачам, фіксується в електронному читацькому формулярі.

3.7. Користувачі, які втратили або пошкодили документ з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з Бібліотекою – фондоутримувачем повинні замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

3.8. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їх батьки, установа або особи, під опікою яких вони перебувають.

3.9. Документи,  одержані  з  фонду Бібліотеки,  користувачі повинні повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування  документами  сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається Бібліотекою.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

3.11. Користувачі мають бути ввічливими з працівниками Бібліотеки, іншими користувачами, дотримуватися тиші в Бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Курити, торгувати, проповідувати, розповсюджувати / розміщувати в приміщеннях та на території Бібліотеки листівки, рекламну продукцію та інформацію рекламно-комерційного характеру, організовувати та проводити у приміщеннях Бібліотеки будь-які збори, наради, семінари, тренінги, консультації для громадян без дозволу адміністрації категорично заборонено.

3.12. Користувачі зобов’язані виконувати «Правила користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки м. Києва», бережливо ставитись до її фонду та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, чемно ставитись до працівників та інших відвідувачів Бібліотеки.
Користувачі, які будь-якими діями заважають роботі користувачів та бібліотечних працівників, у т. ч. некоректно спілкуються з ними, погрожують, шантажують, застосовують ненормативну лексику, лайку на адресу працівників Бібліотеки, інших відвідувачів позбавляються права користування послугами та ресурсами Бібліотеки (наказ директора Бібліотеки та зазначення причини відмови в обслуговуванні в електронному реєстрі користувачів Бібліотеки).

3.13. В разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду користувачі несуть кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляються права користування послугами Бібліотеки.
Про таке порушення Бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання користувача, а також в інші бібліотеки міста.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ В НАДАННІ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ

4.1. Здійснювати формування фонду інформаційних ресурсів у відповідності зі статусом Бібліотеки, із врахуванням інтересів та запитів користувачів.

4.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, в тому числі додаткові платні.

4.3. Створювати умови для використання фонду з метою оперативного задоволення запитів користувачів: на абонементі, в читальному залі, спеціалізованих відділах: літератури з питань мистецтв, краєзнавчої літератури та бібліографії, літератури іноземними мовами, залі медіаресурсів; надавати допомогу в підборі потрібних документів.

4.4. Дотримуватись правил Кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами.

4.5. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні послугами Бібліотеки, сприяти підвищенню культури читання.

4.6. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.7. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.9. Створювати бібліотечні ради.

4.10. Звітувати перед територіальною громадою.

Правила користування
Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
затверджені наказом №33 від 5 березня 2020 р.