Правила користування послугою доступу до мережі інтернет

 1. Загальні положення

Ці правила розроблено відповідно до Законів України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.) із змінами, «Про інформацію» (1992 р.) із змінами та доповненнями,  «Про телекомунікації» (2004 р.) із змінами та доповненнями, «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.» (2007 р.) із змінами та доповненнями, «Про авторське право і суміжні права» (1993р.) із змінами та доповненнями,  «Про захист персональних  даних» (2010 р.) із змінами, «Маніфесту ІФЛА про Інтернет», прийнятого Сесією Ради Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) 23 серпня 2002 р. та «Правил користування Публічною бібліотекою імені Лесі України для дорослих м. Києва».

 1. Умови надання доступу до Інтернету

2.1. Доступ до відкритих інформаційних ресурсів Інтернету, у тому числі до електронного каталогу та інших ресурсів веб-сайту Бібліотеки надається користувачам з науковою, освітньою, просвітницькою метою незалежно від їх віку, статі, національності, релігійної та політичної приналежності тощо.

2.2. Доступ до ресурсів Інтернету надається відвідувачам за умови:

– їх реєстрації як користувачів бібліотеки;
– ознайомлення з «Правилами користування Зали медіаресурсів у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва» (далі Правила) та отримання згоди користувачів на їх дотримання;
– попереднього запису на годинний сеанс роботи у мережі Інтернет або при наявності вільного робочого місця;
– володіння основними навичками роботи на персональному комп’ютері (ПК), включаючи правила роботи в середовищі Windows або Linux та самостійної роботи в мережі Інтернет.

2.3. Обслуговування в Залі медіаресурсів бібліотеки (вул. Олександра Кониського, 83-85) здійснюється відповідно з  режимом роботи: понеділок – четвер з 10.00 до 18.45, п’ятниця – субота з 10.00 до 17.45, неділя (у читальній залі бібліотеки) з 10.00 до 17.45. У святкові, передсвяткові дні, в літній період, під час проведення навчальних курсів та тренінгів режим роботи Залу медіаресурсів може змінюватись. Про зміни в режимі роботи користувачі повідомляються заздалегідь. При потребі провітрювання приміщення Зали медіаресурсів здійснюється   з 12.00 до 12.15, з 14.15 до 14.30, з 16.30 до 16.45.

Обслуговування в інших відділах бібліотеки, що надають послугу доступу до мережі Інтернет, здійснюється відповідно режиму роботи відділів:

– у читальній залі (вул. Олександра Кониського  83-85)  понеділок – четвер з 10.00 до 18.45, субота, неділя з 11.00 до 17.45. П’ятниця – вихідний;
– у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії  (вул. В. Винниченка, 16) понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.45. Субота, неділя – вихідні;
– у відділі літератури з питань мистецтв (вул. Велика Житомирська, 4) понеділок – четвер: з 10.00 до 18.45, неділя: з 11.00 до 17.45. П’ятниця, субота – вихідні.
– у відділі літератури іноземними мовами (бул. І. Шамо, 2/7) понеділок – четвер: з 10.00 до 18.45, субота – неділя: з 11.00 до 17.45. П’ятниця – вихідний.

2.4. Перед початком роботи на ПК Залу медіаресурсів користувач повинен зареєструвати свій візит в облікових формах, прийнятих у бібліотеці та зайняти робоче місце, визначене йому за попереднім записом. Без попереднього запису – зайняти вільне місце, виділене йому бібліотекарем-консультантом.

Впродовж одного дня користувач має право на одну безоплатну сесію доступу до мережі Інтернет, тривалість якої становить одну годину.

Примітка: При наявності вільних місць може бути надано додатковий час (платна послуга). У випадку переривання роботи Інтернет-центру з будь-якої причини, що виникла не з вини користувача, час роботи в мережі Інтернет подовжується.

 1. Права користувачів

Користувачі мають право на:

3.1. Попередній запис на сесію роботи в Залі медіаресурсів у зручний день та час особисто або по телефону:

486-03-13 – Зала медіаресурсів, читальна зала (вул. Олександра Кониського  83/85);
486-00-77 – Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії (вул. В. Винниченка, 16);
278-70-03 – Відділ літератури з питань мистецтв (вул. Велика Житомирська,4);
295-16-09 – Відділ літератури іноземними мовами (бульвар І. Шамо, 2/7).

Примітка: За неявки користувача у визначений час через 10 хвилин його замовлення на сеанс роботи в Інтернет-центрі скасовується.

3.2. Безоплатний доступ до мережі Інтернет протягом однієї години. Після закінчення відведеного часу користувач може продовжити роботу платно за умови відсутності інших користувачів (черги) та дозволу бібліотекаря-консультанта і до першої вимоги бібліотекаря-консультанта про звільнення ПК.
3.3. Використання для роботи в Інтернеті програмного забезпечення, інстальованого бібліотекою.
3.4. Використання власної електронної пошти та акаунтів для роботи в програмах, що встановлені бібліотекою.
3.5. Отримання індивідуальної консультації з питань роботи у мережі Інтернет від бібліотекаря-консультанта та допомоги при пошуку інформації.

Примітка: Бібліотекарі-консультанти не зобов’язані навчати користувача роботі на ПК (робота з мишкою, запуск програми тощо) за його сьогохвилинною вимогою та здійснювати пошук інформації замість користувача. Для отримання необхідних знань та навичок пропонуються навчальні курси та тренінги з пошуку інформації в мережі Інтернет.

3.6. Копіювання інформації на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск).

Примітка: Копіювання інформації на електронний носій користувача  можливе з дозволу бібліотекаря – консультанта, який попередньо здійснює перевірку флеш-накопичувача, диску на наявність вірусних файлів або здійснює форматування.

3.7. Навчання на курсах та тренінгах по роботі в мережі Інтернет. Участь у презентаціях, групових консультаціях.
3.8. Користування вебліографічними посібниками та іншими інформаційними матеріалами, підготовленими Залою медіаресурсів та іншими відділами бібліотеки.
3.9. Користування в Залі медіаресурсів та в інших відділах бібліотеки власними зошитами, книгами, електронними носіями інформації, ноутбуками.
3.10. Надання пропозицій щодо покращання роботи Зали медіаресурсів бібліотеки.
3.11. Надання Залу медіаресурсів спонсорської допомоги.

 1. Обов’язки користувачів

4.1. Користувачі повинні знати «Правила користування Залою медіаресурсів Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих  м. Києва» та дотримуватися їх.
4.2. Замовляти щоденну годину роботи в Залі медіаресурсів попередньо по телефону (див. п. 3.1.). При наявності вільних місць – займати місце для роботи, визначене бібліотекарем-консультантом.
4.3. Перед початком роботи в Залі медіаресурсів здавати в гардероб верхній одяг, головні убори та речі (сумки, пакети, за винятком особистих цінних речей), розмір яких перевищує 20х20 см.

Примітка: Особи з явними проблемами недотримання особистої гігієни, що призводить до дискомфорту перебування в Інтернет-центрі інших користувачів, не обслуговуються.

4.4. Не включати звукові сигнали на власних електронних пристроях: ноутбуках, мобільних телефонах. Розмовляти по мобільному телефону у приміщенні бібліотеки не дозволяється.
4.5. Для копіювання інформації попередньо отримувати дозвіл у бібліотекаря-консультанта.
4.6. Користувачі повинні:

– поважати право інших користувачів бібліотеки на обслуговування, дотримуватися етики та моральних норм поведінки;
– дбайливо ставитись до комп’ютерного обладнання, меблів та іншого бібліотечного майна. Користувач, який завдав бібліотеці матеріальної шкоди, відшкодовує вартість зіпсованого майна у розмірі, необхідному для його відновлення або заміни;
– дотримуватись розпорядку роботи Залу медіаресурсів. Здійснювати запис інформації на носій за 15 хвилин до закінчення  роботи Інтернет-центру;
– повідомляти про будь-який збій у роботі комп’ютерної техніки та Інтернет-зв’язку бібліотекаря-консультанта.

4.7. Користувачам не дозволяється:

– використовувати комп’ютерне обладнання Зала медіаресурсів за не прямим призначенням;
– переміщувати системні блоки та монітори комп’ютерів, перекручувати мережні шнури;
– встановлювати будь-яке програмне забезпечення (в т.ч. запускати його з електронних носіїв: дискет, CD та DVD дисків, флеш-носіїв, переносних жорстких дисків і т. ін.), вносити зміни у комп’ютерне обладнання чи програмне забезпечення, змінювати існуючу конфігурацію операційної системи, змінювати налаштування робочого столу, самостійно вмикати, вимикати або перезавантажувати комп’ютер;
– псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення;
– підключати інше периферійне обладнання до комп’ютерів та чинити дії, що можуть завдати шкоди бібліотечній техніці;
– перевищувати час роботи в мережі Інтернет, обумовлений Правилами;
– використовувати комп’ютерну техніку бібліотеки та доступ до мережі Інтернет для здійснення:

 • комерційної діяльності (купівлі-продажу, розміщення реклами та активізації рекламних банерів);
 •  політичної та релігійної пропаганди;
 • несанкціонованого доступу до платних ресурсів Інтернет та незаконної діяльності, що заборонена чинним законодавством України (перегляду та скачування порнографічної продукції; перегляду та розповсюдження матеріалів, що пропагують насильство, расову або релігійну нетерпимість тощо);
 • розповсюдження комп’ютерних вірусів;
 • несанкціонованого проникнення в інші комп’ютерні мережі;
 • порушувати закони копірайту (копіювати та розповсюджувати інформацію, захищену законодавством України про авторське право і суміжні права, а також міжнародним законодавством про авторське право в Інтернеті);

Примітка: відповідальність за порушення вимог чинного законодавства України про авторське право і суміжні права несе користувач;

  • користуватись ресурсами, що перенавантажують Інтернет-канал: переглядати відеофільми on-line тривалістю понад 15 хвилин, користуватися Інтернет-іграми, відвідувати ігрові  та букмекерські сайти, скачувати будь-яке програмне забезпечення або файли;
  • відкривати більше 3-х вкладок, що перевантажує оперативну пам’ять комп’ютера та гальмує роботу  браузера;

Примітка: у разі значного перенавантаження каналу сеанс користувача, що був причиною перенавантаження, буде припинено;

  • заходити до Зал медіаресурсів в нетверезому стані та неохайному вигляді;
  • вживати в Інтернет-центрі їжу чи напої, курити, смітити, знімати взуття;
  • вести відео чи аудіозапис без дозволу адміністрації бібліотеки;
  • копіювати аудіо або відеофайли без дозволу бібліотекаря-консультанта.
 1. Права та обов’язки бібліотекарів-консультантів

5.1. Бібліотекар-консультант зобов’язаний попередити користувача за 15 хвилин до закінчення роботи бібліотеки про необхідність зберегти інформацію та звільнити робоче місце. При відсутності реагування користувача на вимогу бібліотекаря-консультанта, останній має право вимкнути ПК.
5.2. Бібліотекар-консультант Залу медіаресурсів зобов’язаний перевіряти електронні носії користувача на віруси та наявність іншого програмного забезпечення, що може пошкодити ПК.
5.3. Бібліотекар-консультант не зобов’язаний заповнювати анкети, візи та інші документи для користувачів, набирати тексти, здійснювати пошук в Інтернеті замість користувача, а також редагувати інформацію, знайдену та скопійовану користувачем.
5.4. Бібліотекарям-консультантам ЗАБОРОНЕНО самостійно вносити зміни в програмне забезпечення та апаратну частину ПК.
5.5. В окремих випадках співробітники бібліотеки мають право інспектувати звернення користувачів до Зала медіаресурсів.
5.6. Бібліотекарі-консультанти несуть відповідальність за збереження інформації про персональні дані користувачів Інтернет-центру відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. Зала медіаресурсів не несе відповідальність за:

6.1. Зміст, новизну або точність інформації, розміщеної в мережі Інтернет.
6.2. Особисту переписку і незакриття власних сторінок користувачів у соціальних мережах.
6.3. Несанкціонований доступ користувачів до платних ресурсів Інтернет.
6.4. Будь-які збої технічного характеру, що не залежать від працівників Зали медіаресурсів.
6.5. Звернення користувачів до ресурсів Інтернету з метою здійснення діяльності, забороненої чинним законодавством України.

 1. Прикінцеві положення

7.1. Бібліотека не приймає жодних претензій щодо негативного впливу ПК та іншого комп’ютерного обладнання на стан здоров’я користувачів.
7.2. Доступ до ресурсів Інтернету в бібліотеці є привілеєм користувача, а не його правом.
7.3. Порушення будь-якого пункту «Правил користування Зали медіаресурсів  Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва», зафіксоване працівниками бібліотеки, є достатньою підставою для припинення сеансу роботи користувача або позбавлення його права доступу до мережі Інтернет.

Правила користування Зали медіаресурсів
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
затверджені  наказом №  43  від  16 квітня  2013 р.


Rules of the Internet center

 1. Basic regulations

This rules were developed in accordance with Laws of Ukraine “The Libraries and Librarianship Act” (1995) with modifications, “On Information” (1992), as amended and supplemented, “On telecommunications” (2004), as amended and supplemented, “On basic principles of information society development for 2007-2015” (2007), as amended and supplemented, “On protection the copyright and related rights” (1993), as amended and supplemented,  “The Law on Personal Data Protection” (2010) with modifications, “Manifest IFLA on Internet”, registered by Session of the Council of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) on August, 23, 2002, and in accordance with “Rules of Lesya Ukrainka Kyiv Public Library”.

 

 1. Conditions to access the Internet

2.1 Access to the open information internet resources, including electronic catalogue and other Library web site resources is provided to users for scientific and educational purposes regardless of age, gender, nationality, political or religious beliefs.

2.2 Access to the Internet resources is provided as long as:

– registration of customers as library users.

– reading the ‘Rules of Lesya Ukrainka Kyiv Public Library`s Internet center” and after obtaining the acceptance of implementation of the Rules.

– reservation for a one-hour session in the Internet or in case of free workplace in the hall.

– user has basic personal computer (PC) skills, including operating rules in Windows or Linux.

– unsupervised work in the Internet.

2.3 Services of the library Internet center (83-85 Turhenievska Street) are generally available from Monday to Thursday, from 10 am to 6.45 pm, on Friday and Saturday, from 10 am to 5.45 pm. On Sunday internet services are available only in the reading-room, from 10 am to 5.45 pm. On holidays and before holiday days, in summer, during training courses, the working hours may be changed. Users are informed about such changes in advance. The ventilation of the hall is carried out if necessary from 12 pm to 12.15 pm, from 2.15 pm to 2.30 pm, from 4.30 pm to 4.45 pm.

The Internet services in other library`s sections are available according to the sections` working hours:

– in the reading room (83-85 Oleksandra Konyskoho Street), from Monday to Thursday, from 10 am to 6.45 pm, on Saturday and Sunday, from 11 am to 5.45 pm. Friday is non-working day.
– in Local History and bibliography department (16 V. Vinnichenko Street), from Monday to Friday, from 9 am to 5.45 pm, Saturday and Sunday are non-working days.
– in Arts literature department (4 V. Zhytomyrska Street), from Monday to Thursday, from 10 am to 6.45 pm, on Sunday, from 11 am to 5.45 pm. Friday and Saturday are non-working days.
– in Literature at foreign languages department ( 2/7 Shamo Boulevard), from Monday to Thursday, from 10 am to 6.45 pm, on Saturday and Sunday, from 11 am to 5.45 pm. Friday is non-working day.

2.4 Before starting session on Internet center`s PC user has to register his visit in library records and sit at the desk which has been allotted according to prior record tapes. In case prior record tapes are missing user has to take the empty seat allotted by staff.

During one day user has the right to free one-hour internet session.

Footnote: In case there are some empty seats in the hall customer can use the value-added service of extra time. If the Internet center for any reason through no fault of the user interrupts the work, the time for usage of the Internet is expanding. 

 1. Users` rights

Users have the right to:

3.1 Prior record tapes for the Internet session at the appropriate time by telephone or in person:

486-03-13 – the Internet center, the reading room (83-85 Oleksandra Konyskoho Street);
486-00-77 – Local History and bibliography department (16 V. Vinnichenko Street);
278-70-03 – arts literature department (4 V. Zhytomyrska Street);
295-16-09 – literature at foreign languages department (2/7 Boulevard Shamo).

Footnote: In case of users non-appearance on time his Internet session is cancelled in 10 minutes.

3.2 Free access to the Internet during one hour. After finishing of the session user can continue it for fee in case there is no queue and with the permission of the staff. The seat has to be released on demand.
3.3 The use of the software installed by the library.
3.4 The use of personal e-mail and accounts for work in programs installed by the library.
3.5 Obtaining the consultation on aspects of work in the Internet from staff and assistance in the search for information.

Footnote: Staff members are not obliged to train customer how to use PC (the use of mouse, program run). Also staff does not have to search for information immediately after user`s demand. The trainings and courses on finding information in the Internet are offered for gaining necessary knowledge and skills.

3.6 Copying of the information to own e-reading portable device (flash drive or disk).

Footnote: The copying of the information to own e-reading portable device only possible if library staff allows it. Before it staff members have to check flash drive, disk for viruses or format electronic device.

3.7 Training courses in gaining skills on finding information in the Internet. Participation in presentations, group consultations.
3.8 The use of bibliographic materials and other information prepared by the Internet center and other library departments.
3.9 The use of own notebooks, books, e-reading portable devices and laptops.
3.10 Making proposals concerning improvement of the Internet center.
3.11 Sponsorship for the Internet center.

 

 1. Obligations of users

4.1 Users have to know “Rules of the Internet Center” and fulfill them.
4.2 Reservation of the one-hour Internet session by telephone (see paragraph 3.1). In case there are some empty seats in the hall user has to take one of them allotted by staff.
4.3 Before starting the Internet session user has to pass outer clothing, headwear, belongings (bags, packages, excluding valuables) above a size of 20х20 cm in the wardrobe.

Footnote: The persons with lack of hygiene are not served in the Internet center because it causes the discomfort for other library users.

4.4 Turn off notifications on personal electronic devices (laptops, mobile phones). Talking on the phone is forbidden in the library.

 • The copying of the information must be allowed by the staff.

4.6 Users are bound, in the prescribed manner:

– Respect the right of other customers to use the services of the library. Also users have to adhere the code of ethics and moral rules of conduct;
– Be careful with computer equipment, furniture and other library property. In case of damaging of property of the library, the user has to refund the cost of repair or substitution.
– Adhere to the library work hours. If it is necessary to record information on the electronic device user has to do it at least 15 minutes prior to the library closure.
– Inform the staff about any failure of computer performance and Internet connection.

4.7 Users are prohibited from:

– Misuse of computer equipment in the Internet center;
– Move the system blocks and computer monitors, twist cords;
– Install any software (including launching software from electronic devices: diskettes, DVD and CD disks, flash drives and portable hard drives). Making changes in computer equipment or software, existing system configuration, desktop settings. Turn on, turn off and restart the computers;
– Exceed the Internet session mentioned in the Rules;
– Use library computer equipment and internet connection for:

  • commercial activities (buying and selling, advertising, revitalization of the advertising banners):
  • political and religious propaganda;
  • unauthorized access to pay Internet resources, illegal activities forbidden by Ukrainian legislation (view and download pornography, view and dissemination of materials with cruelty propaganda, religiousness and racial enmity);
  • spreading of computer viruses;
  • unauthorized entry into other computer networks;
  • break the law of Copyright (copying and dissemination of information protected by law of Ukraine on the copyright and related rights and also by international law on the copyright in the Internet);

Footnote: user is responsible for violations of legal requirements concerning the copyright and related rights.

  • use resources that overload the Internet channel: to watch video exceeding 15 minutes online, play the Internet games, visit bookmaker and gaming sites, download any software or files;
  • open more than 3 tabs, because it overloads RAM and hinders browser`s performance;

Footnote: in case of channel`s considerable overload the Internet session of user (who caused the overload) would be ended.

  • enter the Internet center while intoxicated by alcohol or because of lack of hygiene;
  • consume food or drinks, smoke, litter, take off the shoes in the Internet center;
  • make video or audio recording without permission of the library administration;
  • copying of video and audio files without permission of library staff.

5. The rights and obligations of library staff:

5.1 15 minutes before library closure staff have to inform user about the need to save information and get out of the Internet center. In case user is unresponsive staff has the right to turn off PC.
5.2 The Internet center`s staff has to check users` electronic devices for viruses and malicious software.
5.3 The staff is not required to fill in forms, visas or other documents, type, search for information in the Internet for users, and also edit the information found and copied by the user.
5.4 The staff is forbidden from making software and hardware changes.
5.5 The staff in some cases has the right to inspect the users` Internet requests.
5.6 The staff is responsible for saving Internet center`s users` personal data according to the Law of Ukraine “on Personal Data Protection”.

6. Internet center is not responsible for:

6.1 Content, novelty and correctness of information available on the Internet.
6.2 Personal correspondence and non-closure of user`s social network profile.
6.3 Users` unauthorized access to pay Internet resources.
6.4 Technical disruptions that do not depend on the staff.
6.5 Users` internet requests with the purpose of activity forbidden by Ukrainian legislation.

7. Final provisions:

7.1 Library refuses to accept complaints concerning negative impact of PC and other computer equipment on users` health condition.
7.2 Access to the Internet resources in the library is users` privilege and not a right.
7.3 A violation of any paragraph of the Rules of the Internet center recorded by the staff is a sufficient basis for cessation of the Internet session and user would be denied in the right to access to the Internet.

Rules of the Internet center of
Lesya Ukrainka Kyiv Public Library
adopted by decree dated April, 16, 2013 N 43