Адміністрація та відділи бібліотеки

Адміністрація
вул. Січових Стрільців, 77,
вул. Полтавська, 4

Абонемент
вул. Олександра Кониського, 83-85,
тел.: (044) 486-00-74
e-mail: abonlesya@gmail.com

Читальний зал
вул. Олександра Кониського, 83-85,
тел.: (044) 486-03-75
e-mail: readingroomlesya@gmail.com

Відділ електронних ресурсів та довідково-бібліографічного обслуговування 
вул. Олександра Кониського, 83-85,
тел.: (044) 486-01-46, (044) 486-00-35
e-mail: 4bibliograf4@gmail.com

Зала медіаресурсів
вул. Олександра Кониського, 83-85,
тел.: (044) 486-03-13
e-mail: weblib@ukr.net

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії
вул. В. Винниченка, 16
тел.: (044) 486-00-77
e-mail: kyivkrayn@gmail.com

Відділ літератури з питань мистецтв
вул. В. Житомирська, 4,
тел.: (044) 278-70-03, 279-30-78
e-mail: art-library@ukr.net

Відділ літератури іноземними мовами
бульвар І. Шамо, 2/7
тел.: (044) 295-16-09
e-mail: inozem_lu@ukr.net

Відділ нестаціонарного обслуговування користувачів
вул. П. Майбороди, 23,
тел.: (044) 483-95-30

Відділ організації використання єдиного фонду
вул. Олександра Кониського, 83-85,
тел.: (044) 486-01-49
e-mail: vvf-lukl@ukr.net 

Науково-методичний відділ
вул. Полтавська, 4,
тел.: (044) 486-00-85

Відділ нових інформаційних технологій
вул. Січових стрільців, 77,
тел.: (044) 486-83-61
e-mail: avtomatyzaciya@gmail.com

Відділ бібліотечних комунікацій
вул. Полтавська, 4,
тел.: (044) 486-00-35
e-mail: biblkom@ukr.net

Відділ формування документних ресурсів,
каталогізації, наукового та електронного опрацювання документів

вул. Світлицького, 26 б,
тел: (044) 433-04-33, 463-21-44, 463-13-59
e-mail: biblioteka-lesi@ukr.net