Програма розвитку Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва на 2017-2021 роки

У “Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” зазначено, що «сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, реалізація державної політики неможливі без сучасних бібліотек».
У ході розробки програми розвитку Публічної бібліотеки імені Лесі Українки на 2017-2021 рр. проаналізовано рівень ресурсної бази бібліотеки, впровадження і використання нових інформаційних технологій в співставленні із загальносвітовими тенденціями розвитку бібліотек, структуровано проблемну ситуацію, сформульовано цілі.
Перспектива бібліотеки полягає не лише в просуванні сучасних і доступних форм і методів оперативного отримання інформації, але і в оптимальному поєднанні місії бібліотеки як місця проведення інтелектуального дозвілля (читання книг, робота з електронними ресурсами, прослуховування аудіокниг, перегляд відеоматеріалів, підготовка до занять і т.д.), простору («третього місця») для позитивної самореалізації (в освітній, творчій, громадській та ін. сферах) і спілкування в сфері різноманітних особистісних інтересів різних категорій користувачів. Велике значення відводиться системі віртуального та мобільного обслуговування людей, що зазнають труднощів у самостійному відвідуванні бібліотеки або володіють дефіцитом вільного часу для її відвідування, системі залучення до бібліотеки як в реальний простір для безпечного спілкування (включаючи перехід міжособистісних комунікацій з віртуального режиму в безпосередні контакти).

Програма розвитку бібліотеки на 5 років