Проєкт «Віртуальна довідка»

Основна мета бібліотечного довідкового сервісу – виконання разових запитів віддалених користувачів, що пов’язані з пошуком бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, надання через мережу Інтернет додаткової можливості отримання безоплатної  дистанційної послуги усім без винятку категоріям користувачів.

Правила користування сервісом.

Віртуальна довідкова служба на сайті бібліотеки