Інструкції

Інструкція щодо заповнення форми звіту N 6-НК   Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України" || Міністерство культури і туризму України || 05.12.2007 N 75 

Інструкція щодо заповнення форми звіту N 80-а-рвк Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек" || Міністерство культури і туризму України || 05.12.2007 N 75 

Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів  

Інструкція про порядок використання і застосування типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності – Державний комітет статистики України та Міністерство України у справах науки і технологій | Наказ | 07.08.98 №272/219