Накази

Методичні рекомендації щодо роботи закладів культури на підконтрольній Україні території з урахуванням безпеки відвідувачів | Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 28.06.2023р. № 349

Методичні рекомендації щодо створення і організації функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах | Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 1 грудня 2022 р. № 466

Про затвердження форм звітності про діяльність публічних та спеціальних бібліотек, а також інструкцій щодо їх заповнення | Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 28.11.2022 р. № 463

Рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України [23 травня 2022 р.]

Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку | Наказ міністерства культури УКРАЇНИ від 08.09.2018 р/ № 684

Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями | Наказ Міністерства соціальної політики  УКРАЇНИ від 14.02.2018  № 207

Про затвердження Порядку використання документів через обмінні бібліотечні фонди | Наказ Міністерства культури України від 31.10.2017  № 1131

Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні | Наказ Міністерства культури України від 19.04.2017р. № 340

Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання | Наказ Міністерства культури України від 14.06.2016р. № 437

Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності | Наказ Міністерства культури України, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12. 2015 р. за N 1004/1113/1556

Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань | Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності | Фонд державного майна України майна України | Наказ від 15.02.2013 № 201

Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних стандартів України | Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.11.2013р. N 1423

Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури | Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013р.  № 1222

Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України | Наказ Міністерства культури України від 27.05.2013р. № 448

Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек | Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012р. № 1398

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання документів| Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5

Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету | Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012р. № 333

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів | Наказ Міністерства юстиції України від 12 квіт. 2012 р. № 578/5 /з 1.01.2013 р./

Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань Наказ Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879

Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури | Міністерство культури і туризму України | Наказ від 16.07.2007р N 44

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин | Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду | Наказ N 65 від 26.03.2010

Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи | Міністерство культури і туризму України | Наказ №1631/0/16-08 від 29.12.08

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України /Про впорядкування умов оплати праці | Міністерство культури України | Наказ № 621/25398 від 13.06.2014

Про затвердження форм звітності №6-НК " Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", №80-а-рвк " Зведена звітність державних публічних та інших бібліотек" та Інструкцій щодо їх заповнення | Наказ Міністерства культури і туризму України від 19.12.2007 N 1385/14652

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки | Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745

Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги | Наказ  Міністерства  фінансів  України  від 14.12.99р. N 298

Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування | Наказ Державного комітету статистики України, Міністерства України у справах науки і технологій від 07.08.98р. № 272/219