Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року “Читання як життєва стратегія” та затвердження операційного плану її реалізації на 2023-2025 роки | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.03.2023р. № 190-р

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану | Постанова Кабінету Міністрів України від 9.06 2021р. № 590

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою | Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1183

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами» (2020) 

Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації” від 22 березня 2017 р. № 177

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 219-р

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України