Накази

Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями | Наказ Міністерства соціальної політики  УКРАЇНИ від 14.02.2018  № 207

Про затвердження Порядку використання документів через обмінні бібліотечні фонди| Наказ Міністерства культури України від 31.10.2017  № 1131

Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні 

Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності | Наказ Міністерства культури України, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 грудня 2015 р. за N 1590/28035

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності | Фонд державного майна України майна України | Наказ від 15.02.2013 № 201

Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних стандартів України | Наказ N 1423 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.11.2013

Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури | Наказ Міністерства культури України № 1222 від 28.11.2013  

Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек | Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України № 1398 від 12.12.2012

Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету | Наказ Міністерства фінансів України № 333 від 12.03.2012

Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України | Міністерство культури України | Наказ N 1398 від 12.12.2012 

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів:   Наказ Міністерства юстиції України від 12 квіт. 2012 р. № 578/5 /з 1.01.2013 р./

Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань:   Наказ Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879

Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств,установ, організацій та закладів галузі культури | Міністерство культури і туризму України | Наказ N 44 від 16.07.2007”

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин | Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду | Наказ N 65 від 26.03.2010

Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи | Міністерство культури і туризму України | Наказ №1631/0/16-08 від 29.12.08

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України /Про впорядкування умов оплати праці | Міністерство культури України | Наказ № 621/25398 від 13.06.2014

Про затвердження форм звітності №6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", №80-а-рвк "Зведена звітність державних публічних та інших бібліотек" та Інструкцій щодо їх заповнення | Міністерство культури і туризму України | Наказ 19.12.2007 N 1385/14652 /

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки – Міністерство культури і туризму України | Наказ | 18.10.2005 N 745

Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування – Державний комітет статистики України, Міністерство України у справах науки і технологій | Наказ | 07.08.98 №272/219 /

ПОРЯДОК визначення предмета закупівлі