Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами» (2020) 

Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації” від 22 березня 2017 р. № 177

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України