Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи

чинні в Україні за станом
на 14 січня 2020 року

Всі міждержавні стандарти, затверджені до 1992 року, включно, чинні в Україні.

Стандарти, розроблені після 1992 року державами-учасницями “Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації”, прийнятої 13 березня 1992 р., до яких приєдналась Україна, вводяться в дію лише за наказами уповноважених органів України.

В Україні чинні такі НД (нормативні документи):

  • ДСТУ … /ГОСТ … – національні стандарти України, які прийнято Міждержавною радою з стандартизації, метрології та сертифікації як міждержавні стандарти;
  • ДСТУ ГОСТ – національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання;
  • ДСТУ ISO – національні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації (ISO). Номер стандарту відповідає номеру міжнародного стандарту, а рік – року затвердження національного стандарту;
  • ДСТУ EN – національні стандарти, через які впроваджено європейські стандарти (EN);
  • РСТ УССР – республіканські стандарти колишньої УРСР;
  • ДК – державні класифікатори.
Н А З В А Дата введення
  Державні стандарти України
ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. 20.12.2015
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives Рart 2:2011, NEQ). На заміну ДСТУ 1.5:2003 01.02.2017
ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положення. На заміну ДСТУ В 33.001-94 01.01.2014
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення. 01.01.2009
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення. 01.10.2007
ДСТУ 33.102:2015 Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування. 01.04.2017
ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги. 01.07.2012
ДСТУ 33.211:2016 Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. – Вперше 01.07.2017
ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення. 01.07.1994
ДСТУ 2227-93 Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення. 01.07.1994
ДСТУ 2228-93 Системи оброблення інформації. Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення. 01.07.1994
ДСТУ 2229-93 Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення. 01.07.1994
ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 2293-99 01.05.2015
ДСТУ 2357-94 Вироби електронної техніки. Гігієна електронна. Терміни та визначення чинний
ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та вибір термінів індексування. Загальна методика. На заміну ДСТУ 2395-94. 01.07.2001
ДСТУ 2396-94 (ИСО 2382-16:1978) Системи оброблення інформації. Теорія інформації. Терміни та визначення чинний
ДСТУ 2481-94 Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2482-94 Системи оброблення інформації. Комп’ютерні технології навчання. Терміни та визначення 01.01.1995
ДСТУ 2483-94 Системи оброблення інформації. Блоки оброблення даних. Терміни та визначення. чинний
ДСТУ 2574-94 Системи оброблення інформації. Дисплеї візуальні. Терміни та визначення. 01.07.1995
ДСТУ 2627-94 Система оброблення інформації. Видавничі комп’ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення. 01.07.1995
ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. 01.07.1995
ДСТУ 2634-94 Вироби електронної техніки. Методи оцінювання відповідності вимогам до надійності. 01.07.1995
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 2732-94 01.07.2005
ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 2813-94 Носії магнітного запису. Терміни та визначення. чинний
ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 2869-94 Системи оброблення інформації. Обладнання периферійне. Терміни та визначення чинний
ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення чинний
ДСТУ 2937-94 Кінофотоматеріали. Терміни та визначенн. 01.01.1996
ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 2940-94 Системи оброблення інформації. Керування процесами оброблення даних. Терміни та визначення. чинний
ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення. чинний
ДСТУ 3003:2006 Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять. 01.07.2007
ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання 01.07.2017
ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 3017-95. 01.07.2016
ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни і визначення. 01.01.1996
ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. 01.01.1996
ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови. 01.01.1996
ДСТУ 3148-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги. 01.01.1996
ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення. 01.01.1997
ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять. 01.01.1997
ДСТУ 3301-96 Системи оброблення інформації. Аналогові комп’ютери. Терміни та визначення. 01.01.1997
ДСТУ 3302-96 Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів. 01.01.1997
ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. чинний
ДСТУ 3359-96 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрихових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю. 01.01.1997
ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення. 01.01.1997
ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації, Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. 01.07.1997
ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення 01.01.1998
ДСТУ 3470-96 Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі. 01.01.1998
ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення чинний
ДСТУ 3571-97 Сумісність засобів обчислювальної техніки електромагнітна. Терміни та визначення. чинний
ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях. 01.01.1998
ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові.. Загальні вимоги та правила. (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97. 01.01.2014
ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 1. Вступ і загальні принципи. 01.07.1999
ДСТУ 3719-2-98 (ISO 8613-2: 1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 2. Структури документа. 01.07.1999
ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 4. Профіль документа. 01.07.1999
ДСТУ 3719-5-98 (ISO 8613-5:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 5. Формат обміну службовими документами (ODIF). 01.07.1999
ДСТУ 3719-6-98 (ISO 8613-6:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 6. Архітектури символьного змісту. 01.07.1999
ДСТУ 3719-7-98 (ISO 8613-7:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 7. Архітектури растровографічного вмісту. 01.07.1999
ДСТУ 3719-8-98 (ISO 8613-8:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 8. Архітектура геометричнографічного вмісту. 01.07.1999
ДСТУ 3719-10-98 (ISO 8613-10:1991) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 10. Формальні завдання. 01.07.1999
ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-98 01.01.2014
ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення. На заміну ГОСТ 6. 10. 1-88 01.07.2000
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. На заміну ГОСТ 6. 10. 5-87 01.07.2000
ДСТУ 3872-99 (ГОСТ 30658-99) (ISO/IEC 10744:1992) Інформаційні технології. Мови динамічного структурування гіпермедіа (Hy Time). чинний
ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури. 01.01.2001
ДСТУ 3873-2-99 Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 2. Завдання протоколу 01.01.2001
ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30655-99) (ISO 8777:1993) Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку 01.01.2001
ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94 01.01.2014
ДСТУ 3965-2000 (ISO/IEC 8473-1:1998) Інформаційні технології. Протокол для забезпечення послуг мережевого рівня в режимі без встановлення з`єднання. Частина 1. Специфікація протоколу. 01.01.2001
ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. 01.07.2010
ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML). 01.07.2001
ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985) Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 24-90 01.01.2002
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 25-80 01.01.2002
ДСТУ 4113-2001 Апаратура обробляння інформації. Вимоги безпеки та методи випробувань (ІЕС 60950:1999, MOD) чинний
ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. 01.07.2003
ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. На заміну ГОСТ 6. 38-90. чинний
ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD) 01.07.2005
ДСТУ 4309:2004 Інформація та документація. Оформлення перекладів (ISO 2384:1977, MOD) 01.07.2005
ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів. (ISAD(G):1999, NEQ) 01.07.2005
ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення. 01.07.2006
ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги 01.10.2006
ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. 01.10.2006
ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ) 01.01.2009
ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ, ISO 7275:1985, NEQ) 01.01.2009
ДСТУ 5034:2008 Інформація та документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять 01.01.2009
ДСТУ 5099:2008 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення. 01.01.2010
ДСТУ 6095:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD) 01.07.2009
ДСТУ 6096:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD) 01.07 2009
ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD) 01.04.2010
ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. 01.10.2010
ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. 01.07.2010
ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення. 01.08.2011
ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. 01.01.2014
ДСТУ 7343:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ) 01.01.2014
ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.01.2014
ДСТУ 7448:2013 Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26-80) 01.07.2014
ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях 01.07.2017
ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.- Вперше 01.07.2016
ДСТУ 8344:2015 Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять 01.07.2017
ДСТУ 8602:2015 Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення 01.07.2017
 
  ДСТУ-ГОСТ
ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT) 01.07.2006
ДСТУ ГОСТ 1.2:2016 (ГОСТ 1.2 – 2015, IDT) Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування. На заміну ДСТУ ГОСТ 1.2:2013 01.10.2016
ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.3-2008, IDT). На заміну ДСТУ ГОСТ 1.3:2005 01.09.2014
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Промислові каталоги. Загальні вимоги. (ГОСТ 7.22-2003, IDT) 01.01.2005
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96, IDT) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією. (ГОСТ 7.28-2002) 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT) 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 (ГОСТ 7.51-98, IDT) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення. На заміну ГОСТ 7. 51-84 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації. (ГОСТ 7.59-90) 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96, IDT) 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000,IDT) 01.04.2008
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення. (ГОСТ 7.84-2002, IDT) 01.01.2009
ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Міжнародний стандартний номер технічного звіту. (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), ІDT) 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги. (ГОСТ 7.87-2003, IDT) 01.10.2008
ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 Система стандартів з безпеки праці. Система управління охороною праці. Загальні вимоги. (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT) 01.10.2008
ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми. (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT) 01.10.2007
ДСТУ ГОСТ 13.1.401:2003 Репрографія. Мікрографія. Апарати для знімання мікрофільмів. Технічні вимоги. (ГОСТ 13.1.401-2001, IDT) чинний
ДСТУ ГОСТ 13.2.001:2003 Репрографія. Копірографія. Апарати копіювальні електрофотографічні. Загальні технічні вимоги. (ГОСТ 13.2.001-2001, IDT) чинний
ДСТУ ГОСТ 25807:2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги. (ГОСТ 25807-2000, IDT) 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 30709:2004 Технічна сумісність. Терміни та визначення. (ГОСТ 30709-2002, IDT) чинний
ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова. (ГОСТ 31078-2002, IDT) 01.07.2005
ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять. (ГОСТ 31279-2004, IDT) 01.07.2006
 
  ДСТУ ГОСТ ИСО
ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем у середині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT). 01.07.2004
 
  ДСТУ ISO
ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа – 2. ( ISO 639-1:2002, MDT) 01.01.2012
ДСТУ ISO 639-2:2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа – 3. ( ISO 639-2:1998, MDT) чинний
ДСТУ ISO 639-3:2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа – 3. ( ISO 639-3:2007, MDT) чинний
ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ) Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів 01.10.2019
ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT) 01.07.2008
ДСТУ ISO 2789:2016 Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика. (ISO 2789:2013, IDT) – Вперше 01.09.2016
ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT) 01.03.2010
ДСТУ ISO 3297:2018 (ISO 3297:2017, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN). На заміну ДСТУ 4515:2006 01.01.2019
ДСТУ ISO 3901:2005 Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT). 01.10.2005
ДСТУ ISO 4087:2007 Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільмі 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT) 01.07.2009
ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT) Інформація та документація. База та словник термінів. 01.01.2019
ДСТУ ISO 6196-1:2004 Мікрографія. Словник термінів. Частина 01. Загальні терміни. (ISO 6196-1:1993, IDT) чинний
ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки (ISO 7154:1983, IDT) 01.01.2012
ДСТУ ISO 7220:2005 Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів. . (ISO 7220:1996, IDT) 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-1:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-2:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-3:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT). 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-4:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими. (ISO 8459-5:2002, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 9000:2015
(ISO 9000:2015, IDT)
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. 01.07.2016
ДСТУ ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015, IDT)
Системи управління якістю. Вимоги. 01.07.2016
ДСТУ ISO 9004:2018
(ISO 9004:2018,IDT)
Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху. 01.01.2020
ДСТУ ISO 9241-1:2003 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення. (ISO 9241-1:1997, IDT) 01.10.2004
ДСТУ ISO 9241-2:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо встановлення вимог до завдань. (ISO 9241-2:1992, IDT) чинний
ДСТУ ISO 9241-3-2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів. (ISO 9241-3:1992, IDT) 01.07.2002
ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози. (ISO 9241-5:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO 9241-6:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища. (ISO 9241-6:1999, IDT) чинний
ДСТУ ISO 9241-7:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками. (ISO 9241-7:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO 9241-8:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів. (ISO 9241-8:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO 9241-9:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристрої уведення. (ISO 9241-9:2000, IDT) чинний
ДСТУ ISO 9241-10-2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу. (ISO 9241-10:1996,IDT) 01.07.2002
ДСТУ ISO 9241-11:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні. (ISO 9241-11:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO 10001:2013 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій (ISO 10001:2007, IDT) – Вперше 01.10.2014
ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволенність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях. 01.01.2008
ДСТУ ISO 10015:2008 Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDT) чинний
ДСТУ ISO 10161-1:2010 Інформація та документація. Взаємозв’язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу. (ІSO 10161-1:1997, ІDT) 01.07.2012
ДСТУ ISO 10161-2:2010 Інформація та документація. Взаємозв’язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідальність протокольної реалізації. (PICS) (ISO 10161-2:1997, IDT) 01.01.2012
ДСТУ ISO 11228-1:2009 Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1.Підіймання та переношування. (ISO 11228-1:2003, IDT) чинний
ДСТУ ISO 11620:2016 Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек (ISO 11620:2014, IDT) – Вперше 01.09.2016
ДСТУ ISO 11799:2018 (ISO 11799:2015, IDT) Інформація та документація. Вимоги до зберігання архівних та бібліотечних матеріалів. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 12083:2010 Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ІSO 12083:1994, ІDT) 01.07.2012
ДСТУ ISO 12651:2007 Електронне зображення. Словник термінів. (ISO 12651:1999, IDT) 01.07.2009
ДСТУ ISO 12653-1:2007 Електронне зображення. Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних документів. Частина 1. Характеристики. (ISO 12653-1-2000, IDT) чинний
ДСТУ ISO 12653-2:2007 Електронне зображення. Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних документів. Частина 2. Метод використання. (ISO 12653-2-2000, IDT) чинний
ДСТУ ISO 13008:2018 (ISO 13008:2012, IDT) Інформація та документація. Процеси конверсії та міграції цифрових записів. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 13406-2:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоским екраном. Частина 2. Ергономічні вимоги до дисплеїв з плоским екраном (ISO 13406-2:2001, IDT) чинний
ДСТУ ISO 15511:2018 (ISO 15511:2011, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних з ними організацій (ISIL). — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 15489-1:2018 (ISO 15489-1:2016, IDT) Інформація та документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та принципи. На заміну ДСТУ 4423-1:2005; ДСТУ 4423-2:2005 01.01.2019
ДСТУ ISO 15836-1:2018 (ISO 15836-1:2017, IDT) Інформація та документація. Набір елементів метаданих Дублінського ядра. Частина 1. Основні елементи. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 16439:2016 Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек (ISO 16439:2014, IDT) – Вперше 01.09.2016
ДСТУ ISO 17068:2018 (ISO 17068:2017, IDT) Інформація та документація. Сховище цифрових записів довіреної третьої сторони. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 17316:2018 (ISO 17316:2015, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор посилань (ISLI). — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 17933:2010 Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами. (GEDI) (ISO 17933:2000, IDT) 01.01.2012
ДСТУ ISO 18461:2018 (ISO 18461:2016, IDT) Міжнародна музейна статистика. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT). 01.07.2010
ДСТУ ISO 20614:2018 (ISO 20614:2017, IDT) Інформація та документація. Протокол обміну даними для межопераційної сумісності та збереження. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 21127:2018 (ISO 21127:2014, IDT) Інформація та документація. Базова онтологія для обміну інформацією про культурну спадщину. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 23081-1:2018 (ISO 23081-1:2017, IDT) Інформація та документація. Процеси керування записами. Метадані щодо записів. Частина 1. Принципи. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 23950:2018 (ISO 23950:1998, IDT) Інформація та документація. Інформаційний пошук (Z39.50). Визначення прикладної послуги та специфікація протоколу. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 25577:2018 (ISO 25577:2013, IDT) Інформація та документація. Формат обміну бібліографічними записами MarcXchange. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 25964-1:2018 (ISO 25964-1:2011, IDT) Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 1. Тезауруси для інформаційного пошуку. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 25964-2:2018 (ISO 25964-2:2013, IDT) Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 2. Взаємодія з іншими словниками. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 26324:2018 (ISO 26324:2012, IDT) Інформація та документація. Система цифрової ідентифікації об’єктів. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 27729:2018 (ISO 27729:2012, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор назв (ISNI). — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 27730:2018 (ISO 27730:2012/Cor1:2013, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій (ISCI) .— Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 28500:2018 (ISO 28500:2017, IDT) Інформація та документація. Файловий формат WARC. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 28560-1:2018 (ISO 28560-1:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 1. Елементи даних та загальні рекомендації щодо впровадження. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 28560-2:2018 (ISO 28560-2:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 2. Кодування RFID елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 28560-3:2018 (ISO 28560-3:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 3. Кодування фіксованої довжини. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO/TS 28560-4:2018 (ISO/TS 28560-4:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 4. Кодування елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962 в тезі RFID із секціонованою пам’яттю. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO 30300:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT). 01.01.2017
ДСТУ ISO 30301:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги (ІSO 30301:2011, ІDT). 01.01.2016
ДСТУ ISO 30302:2018 (ISO 30302:2015, IDT) Інформація та документація. Системи керування записами. Настанови щодо впровадження. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розроблення документації систем управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT) чинний
ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003, IDT) чинний
ДСТУ ISO/TR 11219:2012 (ISO/TR 11219:2012, IDT) Інформація та документація. Параметри якості та базові статистичні дані щодо будівель бібліотек. Площа, функціональність та дизайн. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO/TR 14873:2018 (ISO/TR 14873:2013, IDT) Інформація та документація. Статистика та обмеження якості для веб-архівування. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO/TR 18128:2018 (ISO/TR18128:2014, IDT) Інформація та документація. Оцінювання ризиків для процесів та систем запису. — Вперше 01.01.2019
ДСТУ ISO/TR 19814:2018 (ISO/TR 19814:2017, IDT) Інформація та документація. Керування фондами архівів і бібліотек. — Вперше 01.01.2019
 
  ДСТУ ISO / IEC
ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT) Інформаційні технології. Словник термінів. 01.01.2019
ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008 Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище. 01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості (ІSO/ІEC 9126-1:2001, ІDT) 01.07.2014
ДСТУ ISO/IEC 9798-3:2002 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб’єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису ІSO/ІEC 9798-3:1998, ІDT) 01.10.2006
ДСТУ ISO/IEC 11411:2002 Інформаційні технології. Зображення переходу стану програмного засобу для спілкування людей (ІSO/ІEC 11411:1995, ІDT) 01.10.2003
ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 Інформаційні технології. Пакет програм. Тестування і вимоги до якості. (ISO/IEC 12119:1994,IDT). 01.07.2004
ДСТУ ISO/IEC 13236:2003 Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення (ISO/IEC 13236:1998, IDT) 01.07.2005
ДСТУ ISO/IEC 13673:2009 Інформаційні технології. Оброблення документів і пов’язане з ним пересилання даних. Тестування на відповідальність систем стандартної мови узагальненої розмітки (SGML) (ISO/IEC 13673:2000, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд. (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC 14662:2008 Інформаційні технології. Еталонна модель відкритого електронного обміну даними. (ISO/IEC 14662:2004, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC 14764:2014 Інженерія програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Технічне обслуговування (ІSO/ІEC 14764:2006, ІDT) 01.01.2016
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15289:2019
(ISO/IEC/IEEE 15289:2017, IDT)
Інженерія систем і програмного забезпечення. Контент життєвого циклу інформаційної продукції (документації) (ІSO/ІEC 15289:2011, ІDT) 01.08.2019
ДСТУ ISO/IEC 15816:2008 Інформаційні технології. Методи захисту. Об’єкти захисту інформації для керування доступом (ІSO/ІEC 15816:2002, ІDT) 01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012 Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) (зі скасуванням ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)) 01.03.2013
ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003 Інформаційні технології. Посібник із методів та механізмів якості послуг. (ISO/IEC TR 13243:1999, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 1. Концепції та вступна настанова. (ISO/IEC TR 15504-1:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-2:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 2. Еталонна модель процесів та потужності процесу. (ISO/IEC TR 15504-2:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-3:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 3. Виконання оцінювання. (ISO/IEС TR 15504-3:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 4. Настановиз виконання оцінювання. (ISO/IEС TR 15504-4:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-6:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 6. Настанови з визначення компетентності оцінювачів. (ISO/IEС TR 15504-6:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 9. Словник термінів. (ISO/IEС TR 15504-9:1998, IDT) чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 18016:2009 Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MNS). Взаємодія з електронною поштою Інтернету (ISO/IEС TR 18016:2003, IDT) чинний
 
  Інші ДСТУ
ДСТУ IEC 60847:2003 Характеристики локальних обчислювальних мереж (IEC 60847:1988, IDT) чинний
ДСТУ IEEE Std 1484.12.1:2006 Інформаційні технології. Метадані навчальних об’єктів (IEEE Std 1484.12.1:2002, IDT) чинний
ДСТУ-Н ІЕС Guide 112:2006 Настанови щодо безпечності мультімедійного обладнання (ІЕС Guide 112:2000, IDT) чинний
ДСТУ-Н ПМГ 32:2003 Порядок взаємодії органів державного нагляду за стандартами (ПМГ 32-2001, IDT) чинний
ДСТУ-Н ПМГ 48:2007 Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT) 01.10.2007
 
  Республіканські стандарти УРСР
РСТ УССР 1459-88 Роботи палітурні. Загальні технічні умови чинний
РСТ УССР 1740-81 Роботи копіювально-розмножувальні. Технічні умови. На заміну РСТ УССР 1740-76 чинний
РСТ УССР 1829-78 Стелажі бібліотечні. Загальні технічні умови 01.07.1979
 
  Керівні документи
КНД 50-040-95 Машинно-орієнтовані форми опису стандартів. Склад, структура, зміст чинний
 
  Рекомендації
Р 50-082-2000 (ISO/TR 12618:1994) Комп’ютерні засоби у термінологічній роботі. Настанови щодо створювання та використання термінологічних баз даних і текстових масивів (Поправка 12-2000). чинний
 
  Міждержавні стандарти Україна
ГОСТ 7.12-93 Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. Взамен ГОСТ 7. 12-77 01.07.1995
ГОСТ 7.20-2000 Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика.  Взамен ГОСТ 7. 20-80, ГОСТ 7. 41-82 01.09.2002
ГОСТ 7.55-99 Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения. Взамен ГОСТ 7. 55-89. 01.07.2001
ГОСТ 7.70-96 Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. 01.07.2000
ГОСТ 7.77-98 Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. 01.01.2000
ГОСТ 7.78-99 Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели. 01.01.2001
ГОСТ 13.0.003-2000 Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения 01.01.2002
ГОСТ 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения. 01.01.1997
ГОСТ 13.1.104-93 Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений. 01.01.1997
ГОСТ 13.1.117-95 Репрография. Микрография. Микрофильмы на диазопленке. Общие технические требования и методы контроля. 01.01.1998
ГОСТ 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения. 01.01.1997