Міжнародна співпраця. Бібліотека імені Лесі Українки у Кишиневі

У листопаді місяці, після візиту співробітників Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва у Кишинів на запрошення Муніципальної Бібліотеки ім. Б.П. Хашдеу та Бібліотеки української літератури і культури імені Лесі Українки міста Кишинева, між бібліотеками укладено Меморандум про партнерство та співпрацю.
Візит нашої київської делегації у жовтні 2023 року став справжнім святом для нас. І ми щиро вдячні за це директорці Муніципальної бібліотеки ім. Б.П. Хашдеу пані Мар’яні Харжевській і завідувачці бібліотекою імені Лесі Українки пані Людмилі Барбе.
Бібліотека української літератури і культури імені Лесі Українки в Кишиневі заснована 16 лютого 1991 року як результат реалізації проєкту по створенню національного центру відродження мови, культури, вікових традицій і звичаїв українського народу. Розміщена в центральній частині міста у красивій будівлі. В оформленні інтер’єру використано надзвичайно багато української символіки. Затишно, комфортно і відчувається, що це справжній острівець української літератури і культури у Кишиневі.
Особливістю бібліотеки є те, що вона єдина бібліотека в Кишиневі, яка задовольняє запит населення на літературу українською мовою, сприяє залученню всіх бажаючих до історії і традицій українського народу, надає можливість спілкування рідною мовою.
З перших днів своєї роботи бібліотека є місцем, де:
-проводились заняття дитячої Hедільної школи, на яких через книгу маленькі українці залучались до рідної мови;
-працювали українські етнокультурні товариства;
-відбувалися перші олімпіади з української мови і літератури;
-проводилися богослужіння.
З часом бібліотека стала сімейною. Назріла необхідність відкриття відділу обслуговування дітей. І у 1998 році був відкритий такий відділ.
У 2003 році завдяки зусиллям Муніципальної влади був проведений капітальний ремонт і реконструкція, внаслідок якого бібліотека здобула сучасний дизайн інтер’єру, комфортні умови для роботи і відпочинку.
Сьогодні бібліотека – це справжній палац книги, де все дихає затишком, зручністю, високим естетичним смаком.
Бібліотека тісно співпрацює з:
– Посольством України в Республіці Молдова, Інститутом міжетнічних відносин при Академії Наук Республіки Молдова, Етнокультурними українськими товариствами:
* Українською громадою,
*«Просвіта» ім.Т.Шевченка,
*Жіночою громадою Молдови,
*Спілкою українців в РМ,
*міською громадою «Барвінок»,
*Благодійним фондом художників «Renaştere – Відродження»,
*Української культури в РМ,
*Українською громадою ім.Петру Мовіпе,
*Молодіжною організацією «Злагода».
Hедільною школою при церкві Святого Володимира.
Обсяг фондів -17345 одиниць зберігання (із них 4675 прим. – українською мовою, 8336 – російською, 4196 – румунською, 138 – іншими мовами). Він сформований на основі духовних, інформаційних та ділових потреб читачів.
Бібліотека має літературу, яка відображає діяльність українців в культурі Молдови.
Періодичні видання “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Зеркало недели”, “Дивослово”, “Україна”, “Українська культура”, “Жінка” знайомлять читачів з сьогоднішнім днем України. Журнали “Барвінок”, “Стежка”, “Мурзилка”, “Однокласник”, “Юний натураліст” представляють інтерес для дітей. Юним читачам пропонуються аудіовізуальні та електронні документи, які містять казки та ігри для дітей.
У бібліотеці впроваджено відкритий доступ до фондів.
Щорічно обслуговується понад 4000 мешканців міста, з них понад 40% – українці.
Статистичний облік користувачів ведеться в електронній картотеці. З 2009 року кожен читач одержує персональну пластикову картку. Бібліотека також оснащена сучасною комп’ютерною технікою, має канал доступу до загальної Муніципальної бібліотечної та всесвітньої мережі Internet. Є веб – сторінка, блог: http://leseaukrainka.blogspot.com/, електронна пошта: http://www.ucrainca@hasdeu.md/.
На веб – сторінці сайту Муніципальної Бібліотеки «Б.П. Хашдеу»: http://www.hasdeu.md/  постійно відображаються бібліотечні новини та події.
Структура
Абонемент пропонує багатий вибір художньої літератури – світову класику, твори сучасних авторів, детективи, фантастику, а також навчальну, краєзнавчу, науково – популярну літературу з різних галузей знань українською, румунською та російською мовами. Кожен бажаючий може взяти книги додому терміном до 30 днів.
Фонд читального залу вміщує книги, які користуються найбільшим попитом: енциклопедії, словарі, довідники і науково – популярні видання з історії, права, народознавства, мистецтва, мовознавства тощо.
У відділі дитячої книги обслуговуються діти, їх батьки, вихователі і всі ті, хто працює з дитячою книгою. Бібліотекарі проводять заходи з дітьми як в стінах бібліотеки, так і в школах і ліцеях з викладанням української мови і літератури (в ліцеях ім. М.Коцюбинського, І.Нечуй – Левицького, П. Могили, ліцеї Дачія, школі ім.Т. Шевченка, в дитячих садках “Калинка” і “Сонечко”, в Hедільній школі при церкві Святого Володимира).
Відділ довідково – бібліографічної та інформаційної роботи забезпечує швидкість і продуктивність пошуку необхідних видань. В цьому відділі можна дізнатися про наявність в бібліотеці книг, журналів, газет та інших документів. Бібліограф підбирає на запит матеріали по темах, що цікавлять користувача, виконує бібліографічні довідки не тільки на основі традиційних носіїв інформації, а й з використанням електронних баз даних, мережі Інтернет.
За 22 роки значно розширились напрямки роботи бібліотеки, які перетворили її у Центр зустрічей, спілкування людей. Бібліотека стала привабливим культурним простором, подієвим простором в житті української громади, осередком інформації та сучасним освітнім центром.
Бібліотека організує дозвілля всіх користувачів шдяхом проведення різноманітних форм заходів:
– конференції, круглі столи, презентації книг, ювілейні вечори, зустрічі з діячами науки і культури, виставки картин в рамках творчої програми “Нащадки пам’ять бережуть”;
– літературно – музичні вечори, зустрічі з письменниками, українські вечорниці в рамках клубу “Українська світлиця”;
– дитячі ранки, літературні ігри, інтелектуальні вікторини, конкурси, інсценівки українських казок для дітей дитячої студії “Кобзарик”;
– заходи для дітей за програмами „Lecturile verii”, „Ora poveştilor”, „Copiii»;
-«Я читаю книгу в Кишиневі» ;
– акції по залученню нових читачів в бібліотеку.
Робота бібліотеки знаходить відображення в засобах масової інформаціі: телевізійній передачі “Світанок”, радіопередачах “Відродження”, “Патрія”, в місцевих часописах.
Плануючи свою діяльність на рік, бібліотека враховує контингент усіх читачів та їх інтереси. А особливо пильну увагу приділяє дітям. Так, для найменших у бібліотеці розроблена програма «Мурзілка». Всі заходи подаються в формі гри. Вони збагачують знання, розвивають логічне мислення і кмітливість, формують зацікавленість в результатах спільної роботи.
Програма для молоді «Молодь в інформаційному просторі» сприяє відродженню зацікавлення читанням і не залишає байдужими молодих людей. Молодь розуміє, що епоха інформаційного суспільства зумовила зміну моделі «освіта на все життя» новим трактуванням – «освіта протягом всього життя».
В рамках клубу «Українська світлиця», основними напрямками рoботи якого є:
– збереження національної самобутності і культурних традицій українців, проживаючих в Республіці Молдова;
– залучення їх в суспільне життя Кишинева, в загальний інформаційний процес;
– виховання толерантного відношення і поваги до культури і традицій краю, в якому вони живуть,
розроблена і діє протягом багатьох років довгочасна програма «Нащадки пам’ять бережуть». В межах цієї програми в бібліотеці проходять заходи з популяризації творів класичних і сучасних письменників і поетів. Це дає можливість пропагувати кращі зразки української і молдавської літератури широким верствам населення.
Бібліотека за своїм призначенням є місцем для діалогу різних культур, репертуар заходів відображає значні події, що відбуваються в Україні чи пов’язані з Україною.
Протягом трьох літніх місяців в бібліотеці реалізується програма «Літні читання». Процесс читання організується в привабливій формі, органічно доповнений конкурсами і вікторинами і, що особливо важливо, спілкуванням один з одним.
Багато заходів проводиться поза межами бібліотеки. В цьому році була продовжена співпраця з дітьми із Недільної школи при церкві Святого Володимира. В доповнення уроку по богослужінню, який веде батюшка, уроків по історії України, українській вишивці, малюванню, які ведуть волонтери, зустріч з бібліотекарями завжди бажана і очікувана.
З метою виходу за межі сформованої бібліотечної аудиторії з орієнтацією на нечитаючу частину населення, бібліотека бере участь у заходах, які організує Примерія Муніципії Кишинева: Днях міста, Днях слов’янської культури і писемності, Фестивалі етнонаціональних культур. Разом з етнокультурними українськими товариствами проходять книжкові виставки.
Бібліотека української літератури і культури імені Лесі Українки працює під гаслом «Нова філософія бібліотеки – відкрита бібліотека», яке відображає нову роль бібліотеки у використанні знань, обміні інформації, її значенні в новому інформаційному суспільстві.
Адреса:
вулиця Стовпна, 171
тел.:29-52-77
електронна пошта: ucrainca@hasdeu.md

Проїзд: зупинка SA “Tracom”, SA ”Bucuria”
тролейбуси: 21,23
мікроавтобуси:121,123,126

Режим роботи: понеділок – четвер 10.00 – 18.00,
п’ятниця – неділя 10.00 – 17.00, субота – вихідний день.
Остання середа місяця – санітарний день.